Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Zborovi


Mješoviti zbor Pomoćnice kršćana - vodi s. Anita Sučić, dominikanka

Članovi zbora

1. Lenka Šeparović
2. Lucija Stanković
3. Smiljana Blažan
4. Katija Vidulin
5. Mate Stanišić
6. Toni Čurković
7. Jasna Domaćin
8. Ljubica Tolj
9. Božana Didak
10. Smiljana Laleta
11. Marija Marinović
12. Ankica Turić
13. Miljen Prizmić
14. Diana Botica
15. Zdravko Šabić
16. Mirjana Fabijanović
17. Antun Fabijanović
18. Anđa Dragoja
19. Bernardica Vekarić
20. Liljana Roso
21. Carol Sarić
22. Melija Milostić
23. Marija Šundrica
24. Slavica Antičević

Zbor mladih – vodi prof. Marina Stanković

Članovi zbora

1. Iva Roso
2. Marija Roso
3. Mia Petričević
4. Lea Petričević
5. Klara Čepo
6. Tina Katalinić
7. Karla Roso
8. Ljubica Menkadžiev
9. Nikolina Bubrig
10. Greta Židić
11. Stella Roso
12. Lea Kwokal

Dječji zbor - vodi s. Anita Sučić, dominikanka

Članovi zbora

1. Petra Antičević
2. Filip Arambašić
3. Magda Arambašić
4. Petra Arambašić
5. Marko Brkić
6. Lucija Dajak
7. Fani Domaćin
8. Ella Domaćin
9. Marijan Jovica
10. Marijana Kapor
11. Lucija Kordić
12. Karla Krističević
13. Ljiljana Krističević
14. Marija Krističević
15. Karmen Kurilj
16. Toma Laleta
17. Sofija Magdalenić
18. Stela Manzoni
19. Anđela Marković
20. Doroteja Martinović
21. Hana Rikalo
22. Drago Roso
23. Rebeka Roso
24. Tina Salacan
25. Lana Sardelić
26. Marta Senta
27. Iris Suhor Medić
28. Naomi Šabić
29. Lucija Tamindžija
30. Mateo Turić