Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Lektori - čitači

 

1. Tonko Kapiteli

2. Elvis Borovina

3. Jerko Brkić

4. Violeta Kokor

5. Irena Arambašić

6. Aleksandra Poljanić

7. Jadranka Brkić

8. Ankica Turić

9. Marija Marinović

10. Toni Ćurković

11. Rosanda Buklijaš

12. Bernardica Vekarić

13. Katija Borić

14. Ivana Roso

15. Antun Buklijaš

16. Tereza Krističević

17. Ankica Laleta

18. Marijana Marković

19. Anita Vidović Vranješ