Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Vijeća

 

Članovi Župnog ekonomskog vijeća su:

JURE BRKIĆ
MIROSLAV KORDIĆ
BORIS POLUTA
TONI ĆURKOVIĆ
NIKŠA KRISTIČEVIĆ
DON MARKO STANIĆ, župnik

 

Članovi Župnog pastoralnog vijeća su:

Don Marko Stanić, župnik
Fra Šimun Romić, gvardijan

Mario Bakalić
Ivo Despot
Dragica Grljušić
Zoran Grljušić
Marija Jurković
Tonko Kapiteli
Marija Kordić
Miroslav Kordić
Ankica Laleta
Božica Lovrinčević
Ljubica Mihaljević
Boris Poluta
Karla Roso
S. Anita Sučić
Marina Šabić Stanković
Marija Šundrica
Ante Tolj
Marina Tolj Damjanović
Anita Vranješ Vidović
Ljubomir Vranješ

 

Članovi Odbora župnog Caritasa:

Marija Kordić - voditelj

Božica Lovrinčević – zamjenica

Ivo Despot – zapisničar

Marija Šundrica – blagajnik

Jadranka Brkić - član

Marica Didak – član

Mirjana Šabić - član