Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Sakralni objekti

Sakralni objekti

 

Prve crkve kao zasebne građevine na području Hrvatske, a tako na ovim prostorima, počinju se graditi na početku IV. st. Zato se posvuda mogu naći ostaci tih starih građevina ili sakralnih lokaliteta sa više ili manje očuvanim sadržajima. Ipak su najčešće na postojećim lokalitetima građeni sakralni objekti novijeg datuma.
Ne rijetko su to bile građevine osebujnog tipa, razmjerno malih dimenzija, a uvijek izraz duboke vjere i ljubavi onoga što se može darovati „za krst časni i slobodu zlatnu!“