Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Kršteni u 2021. godini

 

1. KLARA TELBAN, kći Davora i Ivone r. Milat

2. LANA VIDOVIĆ, kći Luke i Ane r. Brkić

3. LUCIJA DAJAK, kći Ivice i Nine r. Vitaljić

4. MARIN DAJAK, sin Ivice i Nine r. Vitaljić

5. ZRINKA TOMAŠIĆ, kći Josipa i Nike r. Šabić

6. LANA KRIZMANIĆ, kći Vita i Barbare r. Šuvak

7. CVITA ANTIČEVIĆ, kći Nika i Olge r. Krizmanić

8. LOTA KATHERINE JASKO, kći Michaela i Matee r. Miletić

9. VANESSA FAIVRE, kći Arnauda i Ane r. Cvjetković

10. PAOLA PRIMORAC, kći Daniela i Ivane r. Elzer

11. BRIGITA BRKIĆ, kći Davida i Nikoline r. Ivanković

12. PAOLO ANTIČEVIĆ MEDIĆ, sin Antuna i Doris r. Medić

13. RITA OPAČAK, kći Tea i Božene r. Rodin

14. LAURA LENA KAPITELI, kći Kristiana i Meri r. Kurilj

15. MIHAEL JASPRICA, sin Matka i Željke r. Kurilj

16. MARINO JASPRICA, sin Matka i Željke r. Kurilj

17. ANĐELA TUTIĆ, kći Ivana i Viktorije r. Bikić

18. EMILY ĆULUM, kći Josipa i Dominike r. Farkaš